റഷ്യ :ശരീരത്തിന്റെ നീളം പലപ്പോഴും പൊതു ഇടങ്ങളില്‍ പലര്‍ക്കും അപകര്‍ഷതാ ബോധങ്ങള്‍ക്ക് ഇട. Continue reading

വാഷിങ്ട്ടണ്‍ :സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി തന്റെ. Continue reading